Garantie bepalingen

Op al onze artikelen heeft u 12 maanden fabrieks garantie, tenzij anders vermeld bij het artikel. Op ritsen, buckels en sluitingen geven wij 6 maanden garantie.

U heeft geen garantie op slijtage, beschadigingen en opzettelijke toebrengen van schade aan uw artikel.

Garantie geldt alleen voor product- en of op fabricage fouten. Slijtage, schade of oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Dit beoordeelt de fabrikant van het artikel.

Wanneer een door u gekocht artikel mankementen vertoont binnen de garantietermijn, neem dan z.s.m. contact met ons op. Mankementen, welke niet ontstaan zijn door slijtage of schade van buitenaf worden deskundig gerepareerd. Indien reparatie niet mogelijk is wordt het artikel door ons vervangen. Kan het artikel niet meer geleverd worden, dan bieden we u, indien mogelijk, een gelijkwaardig artikel aan of u ontvangt, naar evenredigheid van tijdsduur, uw aankoopbedrag (factuurbedrag) deels of geheel terug.

De geboden garanties doet geen afbreuk aan eventuele rechten aangaande wettelijke garantie en (non) conformiteit waar de klant altijd een beroep op kan doen *.

Voor vragen i.v.m garantie of een garantieaanvraag kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen via tel nr. 085-78 46 963 of stuur een mail naar [email protected]. (heeft onze voorkeur)

Vermeld altijd in uw mail:

  • Uw ordernummer
  • Uw naam
  • Uw adres en woonplaats
  • Uw telefoonnummer
  • In het kort het probleem
  • Sluit minimaal 2 duidelijke foto's bij ter beoordeling

Uiteraard kunt u uw garantie aanvraag ook schriftelijk indienen op onderstaand adres: 

Gavetas.nl
Marknesserweg 28
8316 PB Marknesse

Wij zullen na ontvangst van uw email of brief contact met u opnemen over de verdere afhandeling van uw garantie aanvraag. Uiteraard nemen wij de verzendkosten op onze rekening in de vorm van het gratis retour zenden.

Donwload onze garantie in PDF 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANTIE voor het merk "Berba"

Onderstaande garantievoorwaarden gelden voor lederen artikelen met de merknaam “Berba”.

Op ieder product wordt 12 maanden garantie verleend tegen fabricagefouten en fouten in het materiaal. Deze termijn gaat in vanaf de aankoopdatum. Aanspraak op garantie is alleen mogelijk indien het product via het verkooppunt waar u het artikel heeft aangekocht, dan wel bij een ander officieel verkooppunt, wordt aangeboden. Indien u tijdens de garantietermijn een fabricage- of materiaalfout constateert, dan zal Berba Lederwaren BV (of kortweg “Berba”) indien garantie inderdaad van toepassing is, het product kosteloos herstellen dan wel vervangen. Een en ander wordt alleen uitgevoerd indien bij het product een gedateerd aankoopbewijs wordt overlegd. Communicatie omtrent de afwikkeling van uw klacht verloopt altijd via het verkooppunt waar u uw product heeft gekocht.

De garantie beperkt zich enkel tot de waarde van het artikel. Berba dekt geen reparatiekosten die door derden zijn gemaakt. Garantie vervalt indien derden (anders dan Berba) reparaties hebben uitgevoerd aan het artikel.

GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP:

Beschadigingen als gevolg van onjuist gebruik, nalatigheid, ongevallen en/of ongewone omstandigheden zoals blootstelling aan chemicaliën, extreme temperaturen of water. Ook krassen, transportschade en normale slijtage worden niet gedekt door garantie. Onder normale slijtage wordt verstaan: krasjes, oneffenheden en andere gebruikssporen die ontstaan als gevolg van het regelmatig dragen van het artikel.

Mocht uw product toch beschadigd raken door een van hiervoor genoemde oorzaken, dan kunt u zich tijdens of na de garantieperiode wenden tot uw verkooppunt. Indien mogelijk kan het artikel vervolgens herstellen, tegen betaling van vooraf aangegeven prijsopgave.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER LEDER:

Leer is een natuurlijk product. In leer komen zichtbare korrels, poriën, littekens, insectenbeten en verschillen in kleur en/of structuur voor. Deze kenmerken zijn geen fabricagefouten, maar laten zien dat uw tas of portemonnee van echt leer is. De natuur heeft zijn handtekening achtergelaten in het leer en dit maakt ieder product uniek. Omdat er tijdens het looiproces gebruik wordt gemaakt van plantaardige oliën, is er kans op afgeven. Wees daarom altijd zeer voorzichtig met het dragen van donkere tassen op lichte kleding.

Wij raden u aan om uw lederen tas of portemonnee zelf goed te onderhouden met een voedende, kleurloze crème voor leerproducten. Dit verlengt de levensduur van het product. Let op, dit geldt alleen voor glad leer, niet voor suède of nubuck.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Wat is wettelijke garantie?

UItleg: 
Bron: www.consuwijzer.nl 
Veel consumenten denken dat zij standaard recht hebben op twee jaar 'garantie'. In de Europese Richtlijn Koop en Garantie is inderdaad een wettelijke termijn van twee jaar opgenomen. Dit is een garantietermijn die als minimum is voorgeschreven aan de lidstaten van de EU. Elke lidstaat mag daar andere regels voor maken. Zolang deze regels maar voordeliger zijn voor de consument.

Bij het omzetten van de Europese Richtlijn naar Nederlands recht is ervoor gekozen om deze twee jaar niet over te nemen. In de Nederlandse wet staat dat het product dat u koopt 'deugdelijk' moet zijn. Van veel producten mag u verwachten dat deze langer meegaan dan twee jaar. In veel gevallen kunt u de verkoper dus ook na twee jaar nog aanspreken volgens de Nederlandse wet.

U moet het product een bepaalde tijd zonder problemen kunnen gebruiken. Voldoet het product niet aan de verwachtingen die u ervan had mogen hebben? En hebt u het product normaal gebruikt? Dan kan er sprake zijn van een ondeugdelijk product.

Voorbeeld

Van een wasmachine mag u verwachten dat die een langere tijd meegaat dan een paar schoenen voor uw kind. Gaat uw wasmachine na vier jaar stuk, en is het niet uw schuld? Dan hebt u volgens de wet nog steeds rechten. U kunt dan nog teruggaan naar de verkoper. Hij moet u een goede oplossing bieden.

Gavetas.nl
Marknesserweg 28 8316 PB Marknesse
0857846963
[email protected]