Verzenden & retourneren

Verzendkosten

1. De genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten voor bestellingen vanuit Nederland en België.  
2. Voor bestellingen vanuit België met Postnl is uw verzending gratis. Uw factuur bedrag is altijd inkl. evt. betaalde verzendkosten.
3. Het totaal te betalen bedrag staat duidelijk vermeld op de factuur.
4. verzenden onder rembours is bij gavetas.nl niet mogelijk!
5. Leveringen uitsluitend in Nederland en België.

Annulering

1. Iedere bestelling kan worden geannuleerd.
2. Gavetas.nl is gerechtigd een koper te weigeren of een order te beëindigen zonder opgaaf van specifieke redenen.

Levering

1. Alle artikelen zullen na ontvangst van betaling zo spoedig mogelijk, naar gelang uw keuze, aangeboden worden aan Postnl.
2. Mocht een artikel een levertijd hebben langer dan 7 dagen of, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn, dan zal Gavetas.nl de koper hiervan per e-mail op de hoogte brengen. 
3. Koper heeft het recht de overeenkomst te beëindigen in het geval dat de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt of wanneer het artikel niet leverbaar is.

Retourneren

1. Na ontvangst van de artikelen heeft de koper 14 dagen om aan te geven dat hij de artikelen wil retourneren. Na deze melding heeft de koper vervolgens nog maximaal 14 dagen om de artikelen terug te sturen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht
2. Mocht een artikel niet voldoen aan de verwachting van koper, dan is het mogelijk voor koper het artikel om te ruilen of retour te sturen, koper ontvangt het aankoopbedrag (factuurbedrag = inkl evt verzendkosten) zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug op de zelfde wijze als dat koper betaald heeft. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Het retour sturen van artikelen vanuit België is voor eigen rekening en risico. zie onze voorwaarden en retourformulier  Het retour sturen vanuit Nederland is gratis zie ons retour formulier 

3. Wij verzoeken de koper uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel het retourformulier volledig en juist in te vullen, en het pakketje terug te sturen Het zal de verweking van uw retour ten goede komen en zorgen voor vlotte terug betaling van uw factuurbedrag. Ons retourformulier is tevens heroepingsformulier, u hoeft niet op een andere wijze te heroepen.
4. De koper vermeldt duidelijk het artikel nr, Order nr wat u retour stuurt op het retourformulier.
5. Volg de stappen op het retour-formulier, en wij zorgen voor een vlotte retourafhandeling

* Het retour formulier kunt u  hier  downloaden

U mag ook gebruik maken van het europees model formulier voor herroepen.

6. Gavetas.nl bepaalt of een retour gezonden artikel in gebruikte dan wel ongebruikte staat verkeert en of teruggave van het volledige aankoop berdag acceptabel is. 

    * Haal bijvoobeeld een tas uit de verpakking en bekijk de tas van alle kanten, maar draag en of gebruik de tas niet. Wij betalen u 100% terug
    * Bij incomplete, beschadigd, vies of gebruikt ontvangt u van ons een deel vergoeding van maximaal 75% van de tas terug gestort op de wijze zoals u ons heeft betaald.
    * Een horloge is ingebruik genomen wanneer u het geactiveerd heeft d.m.v  het verwijderen van de batterij strip. Wanneer u deze alsnog terugzend binnen de 14 dagen geven wij u 75% van uw aankoop bedrag terug.

7. De koper vanuit Belgié is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van een retourzending. Dit geldt ook voor ruilen van artikelen. De koper vanuit Nederland kan gebruik maken van ons antwoord nr. Dit geldt ook voor ruilen van artikelen.

U kunt uw retour pakketje vanuit Nederland sturen naar:

Gavetas.nl
Antwoord nr. 83160
8316 ZZ  Marknesse

-----------------------------------------------------------
U kunt uw retour pakketje vanuit België sturen naar:

Gavetas.nl
Marknesserweg 28
8316 PB  Marknesse

Vermeld duidelijk uw order nr. en vergeet niet het retour formulier in het pakketje te doen. Gavetas.nl heeft geen antwoord nr. om pakket vanuit België. Het verzenden van retour pakketjes vanuit België is voor eigen rekening en risico. Pakketen die retour gezonden worden via Pakje gemak of een DHL parcelshop kunnen niet door ons afgehaald worden. 

Informatie betreffende herroepingsrecht en retour recht bij Gavetas.nl

Herroepingsrecht,

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, verzoeken wij u ons retour formulier, wat bijgesloten is bij uw aankoop, volledig in te vullen en bij te sluiten bij uw retourzending. Tel:085-7846963 op deze wijze stelt u ons op de hoogte van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hier het formulier voor herroeping elektronisch downloaden en printen via onze website. Zie ook de instructies op het retour-formulier.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 


U mag ook gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping. U vind ons retour formulier, wat tevens heroepings formulier is, op de achterzijde van de adres drager of op onze website.


Gevolgen van de herroeping 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011.

A. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. 

B. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Retourneren vanuit Nederland is gratis via PostNL als u gebruik maakt van ons antwoordnummer. Uiteraard kunt u de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor u.

C. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Gavetas.nl 9,3 /10 - 2944 beoordelingen

Gavetas.nl
Marknesserweg 28 8316 PB Marknesse
0857846963
vraag@gavetas.nl